Sociaal emotionele veiligheid vinden wij bij Jillz Kinderdagverblijf heel belangrijk. De kinderen moeten zich veilig en op hun gemak bij ons voelen. En gelukkig doen zij dat ook.

Wij verstaan onder sociale veiligheid:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Alle kinderen hebben gelijke rechten op ontwikkelingsondersteuning om optimaal aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wij willen bereiken dat kinderen kunnen omgaan met zichzelf en anderen in diverse situaties en daarbij positieve gevoelens ervaren. Wij willen hen ondersteunen en begeleiden in het hanteren van negatieve gevoelens. Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voor ieder kind van belang en werkt door op alle andere ontwikkelingsgebieden. Een positief ingesteld kind ontwikkelt zich immers beter dan een kind dat met problemen worstelt.

  De volgende uitgangspunten vinden wij belangrijk:
  – Het klimaat op ons kindcentrum is warm en veilig.
  – Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en anderen.
  – Kinderen worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken en houden daarbij rekening met de ander(en).
  – Ieder kind mag er zijn zoals hij of zij is. Niet de persoon moet veranderen, maar indien nodig het gedrag.
  – Ieder mens is verschillend. Kinderen leren deze verschillen te accepteren en respecteren.

 • Pedagogisch klimaat
  De relatie leerkracht-kind is erg belangrijk. In die relatie kan een kind goed tot leren komen en een leerkracht goed tot lesgeven. Er wordt doorlopend gewerkt aan een veilig klimaat in de klas waardoor uw kind zich prettig voelt en uitgedaagd om te leren.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz Kinderdagverblijf is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Jillz Kinderdagverblijf is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Jillz Kinderdagverblijf heeft 2 groepen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderdagverblijf Amstelveen Lindenlaan

Wij zijn al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderopvang Amstelveen Benderslaan

Jillz kdv is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 2-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.