Als we op stap gaan met de kinderen krijgen alle kinderen veiligheidshesjes aan. Zo vallen ze op en kunnen we de kinderen nog beter in de gaten houden.

Stadshart

Naar het stadshart met de bolderkar, dan gaan alle veiligheidshesjes weer bij de kinderen aan. Regelmatig gaan wij met de kinderen op stap met de bolderkar. We gaan dan bv naar het Stadshart in Amstelveen. Daar zijn hele leuke dingen te doen.

Naar het Stadshart in Amstelveen is altijd leuk. Dus af en toe gaan we met de kinderen en de bolderkar naar het het Stadshart. Jillz Kinderdagverblijf onderneemt altijd erg veel met de kinderen.

Op stap

De kinderen vinden het altijd weer leuk als we met ze op stap gaan. We gaan soms in de buurt maar soms ook iets verder. Dat is altijd gezellig want dan zingen we bv liedjes onderweg en kijken goed om ons heen. We kijken eerst naar de eendjes of die in het water zijn en dan lopen we weer door naar het Stadshart. Daar zijn ook nog andere speelactiviteiten wat erg leuk is om te doen. Een glijbaan en klimbaan maar ook denkspelletjes. Kortom voor jong en oud is er wat te doen op het plein.

Naar buiten

Dagelijks proberen we minimaal 1x per dag met de kinderen naar buiten te gaan. Buiten gebruik en leer je je grove motoriek te gebruiken.

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Hierbij onderscheiden we de grove en fijne motoriek. Bewegingen waarbij je het hele lichaam gebruikt vallen onder de grove motoriek, zoals kruipen, lopen, springen of gooien en vangen. Bij de fijne motoriek draait het allemaal om de fijne bewegingen: bijvoorbeeld tekenen, knippen, met een lepel eten of het vasthouden van een potlood.

Vooral het eerste jaar zijn er enorm veel motorische mijlpalen. Dat is ook niet zo gek: binnen een jaar verandert jouw kleine baby in een stoere dreumes, die kan staan en misschien zelfs al lopen.

Bibliotheek (Bieb)

We zijn vandaag met de kinderen naar de bieb geweest. Met twee bolderkarren zijn we naar het Starthart gelopen. Onderweg hebben we liedjes gezongen en hebben we naar de eendjes die in het water zwommen gekeken.

Voorlezen

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Luisteren

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname et cetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.

Veiligheid

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. Het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Ontwikkeling

Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Voorlezen verklaart 8% van de verschillen tussen kinderen in woordenschat, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid. Peuters die dagelijks worden voorgelezen, presteren later op school beter in taal en rekenen. Ook nemen kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Voorlezen betaalt zich vooral uit in de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs. Het helpt bij het leren lezen als kinderen thuis in aanraking zijn geweest met letters en woorden. De effecten reiken ten minste tot het eind van de basisschool. Dan lopen kinderen die als kleuter zijn voorgelezen nog altijd voor op leesvaardigheid en bredere cognitieve vaardigheden.

Tekstbegrip

De verworvenheden van voorlezen zijn zichtbaar in de hersenstructuur. Peuters en kleuters die vaak worden voorgelezen, vertonen meer activiteit in de hersengebieden voor visuele verbeelding en tekstbegrip.

Alle kinderen profiteren in dezelfde mate van voorlezen. Het maakt niet uit hoe hoog het opleidingsniveau of de sociale status van hun ouders is. Evenmin doet de moedertaal die zij thuis spreken ertoe voor het effect. Voorlezen biedt specifieke voordelen voor temperamentvolle kinderen, die snel huilen, geïrriteerd raken en afgeleid zijn. Het brengt hen rust en verbetert de interactie tussen ouder en kind.

Voorlezen heeft invloed op verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid. Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en de relatie tussen gesproken en geschreven woorden. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn, de mondelinge vaardigheden, de groei van de woordenschat, het verhaalbegrip en . Het is vooral het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken dat hieraan bijdraagt.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Meer foto’s met de veiligheidshesjes aan zie hier.