Voorlezen vinden kinderen altijd super leuk. Maar het is bovenal heel leerzaam voor de kinderen.

Voorlezen aan je peuter

Samen met je kind op de bank een verhaal lezen en plaatjes bekijken… Voorlezen is gezellig, belangrijk voor de taalontwikkeling en het stimuleert de fantasie van je kind. Hier handige tips voor peuterboeken voorlezen.

Voorlezen is gezellig en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind. Naast het uitbreiden van de woordenschat en leren hoe een zin is opgebouwd, put je kind uit zijn ervaringen en spreekt hij zijn fantasie aan. Je peuter vindt het fijn om in boekjes herkenbare situaties tegen te komen. Dat geeft houvast, bijvoorbeeld als het verhaaltje gaat over een kind dat ook bang is in het donker. Of over iets simpels en dagelijks als een kind dat ook zijn tanden poetst voor het slapen gaan.

Voorlezen is in elke ontwikkelingsfase belangrijk. Leerzaam, maar bovenal is het een moment van rust en aandacht. Ook kun je aan de hand van het verhaal en de vragen die je stelt ontdekken wat je kind bezighoudt. En misschien kun jij daar weer mooi op inspelen door een boek te zoeken dat daarover gaat.

Wat begrijpt je kind?

Je kind begrijpt inmiddels meer dan losse woordjes, dus kun je kleine verhaaltjes voorlezen. In deze voorleesfase zorgen vooral plaatjes ervoor dat hij de taal begrijpt. Kinderen maken tussen het tweede en derde levensjaar een sprongetje. Van praten met twee woorden gaan ze naar wat langere zinnen, misschien al wel van vier of meer woorden.

Wanneer voorlezen?

Vind je het moeilijk om een geschikt moment uit te kiezen voor het voorlezen? Probeer dan eens deze tips:

  • Je kind moet leren begrijpen wat ‘lezen’ inhoudt. Door steeds de voorleessessie op dezelfde manier te beginnen (zeg: ‘Zullen we samen een boekje lezen?)’, weet je kind wat er gaat komen. Of laat elke keer als je begint met voorlezen dezelfde knuffel of handpop zien. Dan weet je kind: ‘Ha, we gaan fijn samen een boekje bekijken.’
  • Lees hetzelfde boekje een aantal keren voor. Dat biedt je kind houvast en herkenning. Vol trots zal hij al gauw meedoen, en bijvoorbeeld ‘blaffen’ nog voor je kunt vragen: ‘Wat doet het hondje?’.
  • Maak van de voorleesmomenten een vaste gewoonte. Kies daarvoor de tijd die jou goed uitkomt: lekker rustig ’s morgens vroeg, ’s middags samen op de bank of voor het slapen gaan.

 

Voor meer foto’s zie hier.