Vrienden maken bij Jillz Kinderdagverblijf dat gaat zo snel en makkelijk omdat we een kleine groep zijn maar wel een hele hechte groep met elkaar. Veel kinderen die bij ons zijn, komen een paar dagen in de week. Hierdoor komen ze vaak de zelfde kinderen regelmatig tegen. Je ziet dat hierdoor veel vriendschappen ontstaan. Ze kennen hun ouders en zusjes en broertjes van elkaar. Eigenlijk is het een grote familie. Ook al zegt de wetenschap misschien anders wij bij Jillz Kinderdagverblijf zien wel een hele hechte vriendschap tussen de kinderen. Ze zijn ook echt verdrietig al hun vriendje er niet is of dat ze al naar school gaan. Maar gelukkig zijn er nog meer kinderen dat de kinderen het wel snel vergeten en weer nieuwe vrienden maken.

Wil jij mijn vriendje zijn?

Drs. T. de Vos- van der Hoeven – februari 2002

Vrienden zijn zeer belangrijk in het leven van een kind. Al is voor het ene kind een of twee goede vrienden voldoende en kiest het andere kind voor een heleboel wat meer oppervlakkige vrienden, voor ieder kind is het maken van vrienden belangrijk. Voor het ene kind is het iets wat vanzelf gebeurt, het maken van vrienden en voor het andere kind is het iets wat veel moeite en inspanning kost en wat soms ook niet lukt.

Verwachtingen

Maar welke verwachtingen hebben kinderen van een vriendschap? Dit blijkt sterk af te hangen van de leeftijd van het kind. Kinderen onder de 4/5 jaar zijn nog niet echt toe aan vriendschap. Peuters spelen wel met elkaar en hebben ook wel duidelijke voorkeuren en afkeuren wat speelkameraadjes betreft, maar van echt vriendschap kunnen we nog niet spreken.

Dan rond de leeftijd van 4/5 jaar begint de behoefte aan vriendschap te ontstaan. Kinderen beredeneren op deze leeftijd nog sterk vanuit zichzelf. Zij maken de kosten/ baten afweging. In het besluit of een kind wel of niet een vriendje wordt, kijkt een kleuter ernaar of het vriendje dezelfde verwachtingen van de vriendschap heeft, van dezelfde activiteiten houdt en makkelijk bereikbaar is (dicht bij wonen, in dezelfde klas zitten).

Zo rond de zes/zeven jaar gaan kinderen over naar de normatieve afweging. Van belang in de vriendschap wordt dan of beide kinderen dezelfde waarde en houding hebben ten opzichte van regels en straffen. Bijvoorbeeld, de kinderen die tegen alle regels ingaan zoeken elkaar als het ware op, net als de kinderen die zeer gezagsgetrouw zijn.

Wanneer een kind eenmaal 8 jaar wordt, gaat het zich meer blootgeven in de vriendschap, gaat begrip voor elkaar een belangrijkere rol spelen en worden gedeelde interesses steeds belangrijker. Het kind maak nu een empathische (invoelende) afweging.

Kinderen ontwikkelen zich van ‘wat heb ik aan de ander’ naar ‘wat voel ik voor de ander’ Jonge kinderen beredeneren nog zeer sterk vanuit zichzelf. Het kind doet aardig tegen een vriendje zodat het vriendje ook aardig terug doet. En zo blijft de vriendschap in balans.

Een ouder kind is in staat zich ook in de ander te verplaatsen. Het kind is nu aardig tegen de ander omdat hij/ zij weet dat de ander dit fijn vindt en omdat het kind de vriend ook echt aardig vindt. Overigens valt hierbij op dat meisjes meer gericht zijn op emotionele steun en meer gericht zijn op de ander dan jongens.

Hoe worden kinderen vrienden?

 

De eerste stap bij het beginnen van een vriendschap is, na elkaar wat geobserveerd te hebben, communiceren en informatie uitwisselen. Het eerste verbale contact is vaak heel basaal. “Wil je mij dat even aangeven”. “Lust jij limonade”, “Waar woon je”. Wanneer het lijkt te klikken zullen de kinderen op zoek gaan naar activiteiten om samen te ondernemen. Na enige tijd van samen spelen zullen beide kinderen beginnen zichzelf bloot te geven en afkeuren en voorkeuren gaan uitwisselen. “ik ben bang voor spinnen” “Ik durf niet van die glijbaan'” “Ik lust graag drop, jij ook?”. Wanneer beide kinderen het gevoel hebben vrienden te kunnen zijn zullen ze ook gaan werken aan het oplossen van eventuele conflicten en hier samen een oplossing voor proberen te vinden.

Met welk doel wordt er vriendschap gesloten?

Jonge kinderen van drie tot zeven jaar hebben als belangrijkste doel bij het sluiten van vriendschap, het hebben van iemand om mee te spelen. Bij wat oudere kinderen van acht tot twaalf jaar is het belangrijkste doel van vriendschap de acceptatie door leeftijdgenoten. Op deze leeftijd begint roddelen en samen tegen anderen ook een rol te spelen in de vriendschap. Een beetje het gevoel van ‘wij tegen de wereld’. Kinderen in de puberteit van dertien tot zeventien jaar hebben als belangrijkste doel bij vriendschap zichzelf ontdekken, begrijpen en ontplooien. Hierbij zijn ‘zichzelf blootgeven’ en ‘eerlijkheid’ zeer belangrijk.

Vrienden voor het leven?

Kort gezegd, kinderen die goed in staat zijn met elkaar te communiceren, die interesses delen, goed samen kunnen spelen en conflicten samen kunnen vermijden of oplossen zullen waarschijnlijk wel vrienden worden. Maar bij het ouder worden gaan andere zaken een belangrijkere rol spelen en lopen vele vriendschappen spaak.

Er zijn enorm veel leuke boekjes voor kinderen over vriendschap. Een boekje lezen kan een mooie aanleiding zijn om een gesprek te beginnen over vriendschap