Op het kinderdagverblijf ontstaan er heel veel mooie vriendschappen die elkaar misschien wel voor het leven leren kennen.

Jeugdvrienden zijn vrienden voor het leven

De meeste Nederlanders hebben vrienden die zijn ontstaan in hun jeugd (<16 jaar). Deze vriendschappen vindt 74% van de Nederlanders zeer belangrijk tot belangrijk. Het merendeel van deze Nederlanders (61%) noemt zijn jeugdvrienden dan ook vrienden voor het leven. Dit blijkt uit onderzoek van Jillz Kinderdagverblijf onder 1000 Nederlanders, uitgevoerd door Direct Research.

Jillz Kinderdagverblijf deed onderzoek naar vriendschappen uit de jeugd (tot 16 jaar). Daaruit blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders nog één of meerdere vrienden uit de jeugd heeft. Het merendeel van deze vriendschappen is ontstaan op de middelbare school (60%), basisschool (55%), uit de buurt (36%) of via een sportvereniging (21%). Mannen maakten daarbij vaker vrienden op de sportvereniging en in de buurt, terwijl vrouwen relatief vaker nog vrienden hebben vanuit de kinderopvang of kleuterschool.

Vriendschappen die op jonge leeftijd ontstaan worden door 74% als zeer belangrijk tot belangrijk ervaren. Het merendeel van deze Nederlanders (61%) noemt zijn jeugdvrienden dan ook vrienden voor het leven. Het belangrijkste aan jeugdvrienden vindt men het voor elkaar klaar staan (31%), de onbreekbare vertrouwensband sinds je jeugd (20%) en het altijd jezelf kunnen zijn (19%). Een kwart heeft daarom juist weer contact gezocht met vrienden van vroeger waarmee het contact verwaterd is.

Vriendschappen belangrijk voor ontwikkeling kinderen

Kinderen maken makkelijker vrienden dan volwassenen, zo geeft 68% van de Nederlanders aan. Het overgrote deel (91%) geeft aan dat zij sociale contacten en vriendschappen voor kinderen belangrijk vindt voor de persoonlijk ontwikkeling. Ook zien zij vriendschappen (eveneens 91%) als essentieel voor een plezierige kindertijd.

Bij Jillz Kinderdagverblijf zien we vaak al vroeg vriendschappen ontstaan. Kinderen zijn al van jongs af aan op zoek naar contact met andere kinderen. Bij baby’s zie je dat zij al voorkeuren hebben voor bepaalde kinderen. Vanaf de peuterleeftijd gaan kinderen steeds meer samen spelen en ontstaan er hechte vriendschappen. Naarmate kinderen ouder worden spelen leeftijdsgenoten een steeds grotere rol. Kinderen hebben naast volwassenen elkaar nodig om sociale vaardigheden te ontwikkelen; ze leren samen spelen, naar elkaar luisteren, grenzen aangeven, voor elkaar zorgen, samenwerken, ruzie maken en het weer bijleggen. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn om uit te groeien tot gelukkige en zelfverzekerde mensen. Als kinderopvangorganisatie wilden we in kaart brengen of contacten uit je jeugd op latere leeftijd nog steeds zo belangrijk zijn.’

Voor meer foto’s zie hier.