Deze maand hebben zijn we begonnen met VVE thema water.

VVE

VVE staat voor Vroeg Voorschoolse Educatie. Op spelenderwijze leren we kinderen al verschillende educatieve vaardigheden.

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein en Kleuterplein is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 – 6 jaar.

In dat kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd.

Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat.

Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema’s en Kleuterplein rondom 16 thema’s. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Doel

Het doel van Peuterplein en Kleuterplein is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen en al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen.

In het programma is vooral aandacht voor de ontwikkeling van taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 2-4 jaar in kindercentra en van 4-6 jaar in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Maar voor de allerkleinste zijn er ook al leuke opdrachten aanwezig.

Aanpak

Peuterplein en Kleuterplein zijn centrumgerichte, integrale programma’s opgebouwd rond thema’s.

De activiteiten binnen de thema’s worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn VVE.

Naast talige activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan de achterstandskinderen.

Peuterplein en Kleuterplein hebben een oudercomponent, in de vorm van kopieerbaren ouderbrieven, waarin specifieke ouderactiviteiten worden beschreven.

Ouders en/of verzorgers kunnen direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken worden.

Materiaal

Voor Peuterplein en Kleuterplein bestaat een themamap met handleidingen en kopieerbladen.

De themamappen vormen het hart van de methode. Ook is er een VVE-handleiding: VVE in de praktijk.

Daarnaast is er verhaalmateriaal (prentenboeken en verhalen over Raai de Kraai).

Per thema zijn er ondersteunende materialen, zoals de handpop Raai de Kraai en een liedjes-cd’s.

Daarnaast is er ook software pakket, een map met materiaal voor klassenmanagement en een observatie- en registratiesysteem.

deze maand zijn we met het VVE thema water begonnen. We hebben dan ook leuke knutselactiviteiten met de kinderen gedaan.

Voor meer foto’s zie hier.