Met dit aanhoudende warme weer, heeft Jillz Kinderdagverblijf een warmte protocol. Deze gaat dan gelijk in. We zijn dan met de kinderen zoveel mogelijk binnen, drinken meer en houden de temperatuur van de kinderen goed in de gaten. Gelukkig is het pand ook koel, waardoor het binnen overal zeer aangenaam is.

Hitte protocol

Een ander woord voor warmte protocol is ook wel hitte protocol. In het protocol staan verschillende dingen die de pedagogische medewerkers kunnen doen om het de kinderen maar ook zich zelf zo prettig mogelijk te maken en natuurlijk ook gezond en wel de dag door te komen. Het protocol is op te vragen via het email adres info@jillzkinderdagverblijf.nl

Kinderen zijn een risicogroep

Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte. Het lichaam van kinderen reageert anders dan het lichaam van volwassenen, waardoor zij meer kans op gezondheidsklachten hebben. Kinderen hebben relatief meer huidoppervlak, verdampen sneller vocht en drogen daardoor sneller uit. Daarnaast zijn jonge kinderen niet in staat om zelf preventieve maatregelen te nemen zoals extra drinken, het aantrekken van luchtige kleding, rustige spelletjes doen of de schaduw opzoeken.

Water

Op zulke dagen drinken we met de kinderen nog meer water. Want je hebt het niet door maar je verliest erg veel vocht met dit weer. En het verkoelt ook.

Verkoelend

We zoeken verkoelende dingen om te eten en te drinken. Bijvoorbeeld thee drinken, je lichaam hoeft dan niet zo veel energie te gebruiken om het te verwerken.

Airco

Gelukkig is er ook een airco in het pand, waardoor de kinderen heerlijk koel zich kunnen vertoeven. Zelfs ouders willen lekker blijven hangen.

Tips om de binnentemperatuur te beperken

  • Wanneer de zon binnen schijnt, moet op tijd de zonwering omlaag worden gedaan. Zonwering aan de buitenzijde is effectiever dan zonwering binnen.
  • Het wijd openen van ramen helpt alleen als het buiten minder warm is dan binnen, anders komt er juist extra warmte binnen. Alleen wanneer de wind op de ramen staat kan het wijd openen van ramen bij hoge temperaturen aangenaam zijn.

Gevolgen van hitte voor de gezondheid

De klachten die hoofdzakelijk optreden bij hitte zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, benauwdheid en hoofdpijn. In ernstige situaties kan het lichaam uitdrogen en oververhit raken door verlies van vocht en een stijgende lichaamstemperatuur. Symptomen hiervan zijn:

  • Minder naar de wc gaan/minder plasluiers (met donkergekleurde urine)
  • Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig
  • Snelle pols
  • Droge mond
  • Huilen, maar zonder tranen
  • Duizeligheid, misselijkheid of spierkrampen
  • Overvloedig zweten
  • Bewusteloosheid.

Wat als een kind het toch te warm heeft gehad?

Vertoont een kind de eerdergenoemde verschijnselen? Breng het kind naar een koele plek en laat het drinken, als het daartoe in staat is. Bij ernstiger klachten, of als de klachten niet verbeteren moet een arts worden gewaarschuwd.

Voor meer foto’s zie hier.