Ook weer in 2017 zijn we weer klachten vrij. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij en trots op.

Klachtenvrij

Jillz Kinderdagverblijf is sinds de oprichting klachtenvrij verklaard door de Klachtencommissie en Oudercommissie.

In 2016 werd deze taak overgenomen door de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Klachtenregeling

Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. Dit is heel begrijpelijk. Het kan echter voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vindt verlopen of waar u een klacht over heeft.

Uiteraard hopen wij altijd dat ouders ons aanspreken indien zij een klacht hebben. Zo kunnen we samen naar een eventuele gepaste oplossing zoeken.

Geschillencommissie

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Vanaf de oprichting van Jillz Kinderdagverblijf waren wij aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). Deze werd op 31 december 2015 opgeheven. De taken van de sKK werden overgeheveld naar de landelijke Geschillencommissie.

Sinds 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie vindt u op de site van Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Of vraag naar ons protocol ‘klachtenreglement’.

U kunt ook te allen tijde direct contact opnemen of informatie vinden op  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wat doet de Geschillencommissie Kinderopvang?

De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt zaken op het gebied van dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Daarnaast behandelt de commissie geschillen van een oudercommissie als zij het niet eens is met een door u voorgenomen of genomen besluit. Meer informatie hierover vindt u in de brochure en het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.