Werkwijze

Jillz Kinderdagverblijf streeft ernaar een leuk en vertrouwd tweede huis voor uw kind te bieden. Gedurende de dag worden kinderen gestimuleerd om zowel plezier te hebben als zich te ontplooien. Er wordt een regelmatige dagindeling gevolgd met periodes dat we lekker naar buiten gaan, er vrij gespeeld kan worden of wij met ze knutselen of lezen. Een van onze uitgangspunten is dat wij dagelijks met 4 werknemers op een groep staan. Door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, lukt dit niet altijd, maar wij doen ons best dit altijd na te streven. Dit is een luxe, omdat er maar 2 à 3 medewerkers op een groep hoeven te staan. Hierdoor krijgen de kinderen uitgebreide verzorging, persoonlijke aandacht en wordt er veel ondernomen.

Schrijf uw kind(eren) hier

Wetgevingsregels IKK  2018

Jillz Kinderdagverblijf voldeed al aan veel van de nieuwe wetgevingsregels IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) die per 1 januari 2018 in zijn gegaan. De nieuwe regels zijn nu beter zichtbaar gemaakt voor alle ouders. Voor meer informatie zie IKK . Bij aanmelding krijgen alle ouders de informatie over de nieuwe IKK regels toegestuurd. Kort de belangrijkste punten:

Algemeen: 3-uursregeling wordt kenbaar gemaakt; Veiligheid- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan worden kenbaar gemaakt en gedeeld met de ouders.

Individueel: elk kind krijgt een mentor toegewezen. Met toestemming van de ouders zal het overdrachtsformulier (kennis + ontwikkeling van het kind) overgedragen worden aan de school en de buitenschoolse opvang.

Het vlindertje
We pogen tenminste eens per 3 maanden een digitale nieuwsbrief “het vlindertje”uit te brengen. De nieuwsbrief wordt gemaakt door ouders, pedagogische medewerkers en de directie. Deze worden naar de ouders/verzorgers gemaild. Belangrijke informatie wordt per mail aan de ouders verstuurd. Ook hebben we naast deze website een Facebook pagina.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de wenperiode vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin besteden wij ruim aandacht aan zaken als slaappatroon, eet- en drinkgewoonten en de omgang met uw kind. Eveneens bespreken we met u de huisregels van Jillz Kinderdagverblijf en het verloop van de wendagen.

De eerste wendagen
De eerste keer naar het kinderdagverblijf is leuk, maar ook vaak spannend. Wij vinden het daarom belangrijk om wat extra aandacht aan deze periode te schenken. Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen en ouders wennen aan de pedagogische medewerkers, de groep en de andere kinderen. De wendagen worden opgebouwd in 3 dagen. Eerste dag 1 uur, tweede dag 3 uur en de derde dag 5 uur.

De groep ‘het vlinderbos’
Per dag is er bij Jillz Kinderdagverblijf ruimte voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vier jaar. Daardoor is het een verticale groep met verschillende leeftijden. Jillz Kinderdagverblijf heeft bewust gekozen voor een verticale groep, omdat het een nabootsing is van een gezinssituatie. De kinderen leren op deze manier rekening te houden met elkaar en stimuleren elkaar in hun ontwikkeling. Vanaf het begin tot het einde van de periode, blijft uw kind hierdoor in dezelfde groep, gezellig en vertrouwd.

De dagindeling
Jillz Kinderdagverblijf is geopend op werkdagen van 7.30 uur tot 18.15 uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.30 uur gebracht worden. Bij Jillz Kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk om regelmaat te bieden. Op deze manier creëren we voor de kinderen een gevoel van herkenning en rust. Zo zijn er vaste momenten voor het eten, zingen, verschonen/toiletronde en slapen. En tussendoor gaan we lekker naar buiten, kan er naar hartenlust gespeeld worden of gaan we bijvoorbeeld knutselen of lezen. De baby’s eten en slapen volgens hen eigen voeding- en slaappatroon. Tussen 16.30 uur en 18.15 uur worden de kinderen weer opgehaald. Iedere dag wordt er schoongemaakt, o.a. gedweild en gestofzuigd.

Dagschema:

07.30-09.30   Opening, inloop ouders
09.30-09.45   Vers fruithapje voor baby’s / kinderen die 2x slapen schone luier
09.45-10.15    Vers fruit en drinken (water) met de grote kinderen
10.15-10.30    Luiers verschonen, kinderen >2,5 jaar naar toilet.
10.30-11.45    Activiteit of vrij spelen
11.45-12.30    Kinderen die 2x slapen uit bed halen, verschonen en gaan eten*1
11.45-12.30    Grote kinderen ruimen op en gaan ook aan tafel eten*1
12.30-13.30    Kinderen die 1x slapen verschonen of naar de toilet en dan naar bed.
13.30-14.30    Vrij spelen of activiteit
14.30-15.00    Kinderen die 2x slapen, eten cracker *2, verschonen en naar bed
14.45-15.00    Grote kinderen uit bed gehaald, schone luier of naar de toilet
15.00-15.15    Opruimen met de grote kinderen
15.15-15.45    Cracker eten met vegetarisch pasta*2, groente en water
15.45-16.30    Vrij spelen of een activiteit
16.30-16.45    Opruimen met kinderen. Kinderen die in bed liggen eruit halen.
16.45-17.15    Kinderen verschonen en naar de toilet. Rauwkost wordt uitgedeeld.
17.15-18.15    Vrij spelen, groep opruimen en afsluiten

*1 fijn volkoren brood of een gezonde warme maaltijd + melk/water drinken
*2 vegetarische pasta van o.a. humus, avocado, rode/groene tapenade

Ruildagen

Een aantal dagen per jaar kan een ouder zonder kosten van opvangdag ruilen. Dit kan echter alleen als de groepsgrootte het toelaat en met toestemming van de pedagogische medewerker(s). Ruildagen gelden niet voor vakantie- en/of ziekte dagen. Niet genoten ruildagen gaan niet over naar het volgende kalenderjaar.