Werkwijze

Een vertrouwd tweede huis

Onze werkwijze

Jillz Kinderdagverblijf streeft ernaar een leuk en vertrouwd tweede huis voor uw kind te bieden. Gedurende de dag worden kinderen gestimuleerd om zowel plezier te hebben als zich te ontplooien. Er wordt een regelmatige dagindeling gevolgd met periodes dat we lekker naar buiten gaan, er vrij gespeeld kan worden of wij met ze knutselen of lezen. Een van onze uitgangspunten is dat wij dagelijks met 1 extra werknemer op een groep staan. Door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, lukt dit niet altijd, maar wij doen ons best dit altijd na te streven. Hierdoor krijgen de kinderen uitgebreide verzorging, persoonlijke aandacht en wordt er veel ondernomen. Schrijf uw kind(eren) hier in!

Intake en wennen

Intakegesprek

Voorafgaand aan de wenperiode vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin besteden wij ruim aandacht aan zaken als slaappatroon, eet- en drinkgewoonten en de omgang met uw kind. Eveneens bespreken we met u de huisregels van Jillz Kinderdagverblijf en het verloop van de wendagen.

De eerste wendagen

De eerste keer naar het kinderdagverblijf is leuk, maar ook vaak spannend. Wij vinden het daarom belangrijk om wat extra aandacht aan deze periode te schenken. Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen en ouders wennen aan de pedagogische medewerkers, de groep en de andere kinderen. De wendagen worden opgebouwd in 3 dagen. Eerste dag 1 uur, tweede dag 3 uur en de derde dag 5 uur.

 

IKK

Wetgevingsregels

Jillz Kinderdagverblijf voldeed al aan veel van de nieuwe wetgevingsregels IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) die per 1 januari 2018 in zijn gegaan. De nieuwe regels zijn nu beter zichtbaar gemaakt voor alle ouders. Voor meer informatie zie IKK. Bij aanmelding krijgen alle ouders de informatie over de nieuwe IKK regels toegestuurd. Hieronder volgen kort de belangrijkste punten.

Algemeen

  • 1 pedagogisch medewerker per 3 baby’s (in plaats van 4 baby’s per pm’er);
  • 3-uursregeling wordt kenbaar gemaakt;
  • Veiligheid- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan worden kenbaar gemaakt en gedeeld met de ouders.

Individueel

  • Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Met toestemming van de ouders zal het overdrachtsformulier (kennis + ontwikkeling van het kind) overgedragen worden aan de school en de buitenschoolse opvang.

Op de hoogte blijven

We doen ons best om tenminste eens per 3 maanden onze digitale nieuwsbrief “het vlindertje”uit te brengen. De nieuwsbrief wordt gemaakt door ouders, pedagogische medewerkers en de directie. Deze wordt naar de ouders/verzorgers gemaild.

Belangrijke informatie wordt per mail aan de ouders verstuurd. Ook hebben we naast deze website een Facebook pagina, waar we ouders op de hoogte houden van activiteiten en ontwikkelingen.

 

Kleinschalige opvang

De groepen

Jillz Kinderdagverblijf biedt sinds zomer 2019 twee groepen op twee locaties. Een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar op onze oudste locatie aan de Lindenlaan. En een horizontale groepvoor kinderen van 2 tot 4 jaar op onze nieuwe locatie gelegen aan de Benderslaan. Deze locatie bevindt zich in het gebouw van basischool Het Palet. Er is bij beide groepen bewust gekozen voor het soort groep, horizontaal danwel verticaal. Op de pagina Onze locaties leest u daar meer over.

Een gevoel van rust

Dagindeling

Jillz Kinderdagverblijf is geopend op werkdagen van 7.30 uur tot 18.15 uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.30 uur gebracht worden. Bij Jillz Kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk om regelmaat te bieden. Op deze manier creëren we voor de kinderen een gevoel van herkenning en rust.

Dagschema Lindenlaan

07.30-09.30 Opening, inloop ouders
09.30-09.45 Vers fruithapje voor baby’s / kindjes die 2x slapen, schone luier
09.45-10.15 Vers fruit en drinken (water) met de grote kinderen
10.15-10.30 Luiers verschonen, kinderen >2,5 jaar naar toilet
10.30-11.45 Activiteit of vrij spelen
11.45-12.30 Kinderen die 2x slapen uit bed halen, verschonen en eten*
11.45-12.30 Grote kinderen ruimen op en gaan ook aan tafel eten*
12.30-13.30 Kinderen die 1x slapen verschonen of naar de toilet en naar bed
13.30-14.30 Vrij spelen of activiteit
14.30-15.00 Kinderen die 2x slapen, eten cracker**, verschonen en naar bed
14.45-15.00 Grote kinderen uit bed, schone luier of naar de toilet
15.00-15.15 Opruimen met de grote kinderen
15.15-15.45 Cracker eten met vegetarisch pasta*2, groente en water
15.45-16.30 Vrij spelen of een activiteit
16.30-16.45 Opruimen met kinderen. Kinderen die in bed liggen eruit halen.
16.45-17.15 Kinderen verschonen en naar toilet. Rauwkost uitgedeeld.
17.15-18.15 Vrij spelen, groep opruimen en afsluiten

* fijn volkoren brood of een gezonde warme maaltijd + melk/water drinken
** vegetarische pasta van o.a. humus, avocado, rode/groene tapenade

Er zijn vaste momenten voor het eten, zingen, verschonen/toiletronde en slapen. En tussendoor gaan we lekker naar buiten, kan er naar hartenlust gespeeld worden of gaan we bijvoorbeeld knutselen of lezen. De baby’s eten en slapen volgens hen eigen voeding- en slaappatroon. Tussen 16.30 uur en 18.15 uur worden de kinderen weer opgehaald. Iedere dag wordt er schoongemaakt, o.a. gedweild en gestofzuigd.

Dagschema Benderslaan

07.30 start
07.30 – 09.30 inloop ouders
09.30 – 10.00 water en fruit
10.00 – 10.15 toiletronde/verschoonronde
10.15 – 10.30 kringmoment, welkomstliedje, thema + kleine risico’s bespreken
10.30 – 11.30 activiteit of vrij spelen
11.30 – 12.15 (warme) maaltijd  (brood  of warm 2 a 3x p/w en melk)
12.15 – 13.00 toiletronde/verschoonronde
13.00 – 14.45 voor wie wil een rustmomentje op de groep.
13.00 – 15.00 activiteit of vrij spelen
15.00 – 15.30 cracker met gezonde smeersels en water.
15.30 – 16.30 activiteit of vrij spelen
16.30 – 18.15 ophalen van de kinderen
16.30 – 17.00 rauwkost, water drinken en schone luier of plassen op toiletje
18.15 sluiting

Rustmoment

Voor de kinderen die er nog behoefte aan hebben is er na de lunch een moment om te rusten. Er zal een rustig hoekje gecreëerd worden waar de kinderen die willen, kunnen rusten. De kinderen liggen op stretches met een knuffel of deken als ze daar behoefte aan hebben. De raamverduistering wordt aan die kant dicht gedaan. Tijdens het rustmoment zullen de activiteiten van de kinderen die wakker zijn ook rustig zijn zodat er een rustige sfeer op de groep heerst.

Ruildagen

Een aantal dagen per jaar kan een ouder zonder kosten van opvangdag ruilen. Dit kan echter alleen als de groepsgrootte het toelaat en met toestemming van de pedagogische medewerker(s). Ruildagen gelden niet voor vakantie- en/of ziekte dagen. Niet genoten ruildagen gaan niet over naar het volgende kalenderjaar.

Blog

Ons laatste nieuws!

In onze blog vertellen we u graag wat er gaande is op onze 2 kinderdagverblijven in Amstelveen. Zo leest u welke leuke activiteiten we hebben ondernomen met de kinderen; wat voor nieuwe programma's we aan onze opvang hebben toegevoegd; en welke ontwikkelingen er zijn bij Jillz Kinderdagverblijf.

Locaties

LINDENLAAN

Lindenlaan 388
1185 NM Amstelveen
020 822 18 83

BENDERSLAAN

Benderslaan 2
1185 EK Amstelveen
06 39 768 529

KvK: 78448891

Stel uw vraag!

Wij horen graag van u! In dit contactformulier kunt u eenvoudig uw vragen en/of opmerkingen stellen. Uw kindje inschrijven kan via het aanmeldingsformulier.