De lente breekt weer aan en in onze groene ontdekkingstuin komen er weer allemaal verschillende beestjes tevoorschijn, een wormpje bijvoorbeeld.

Ontdekkingstuin

In de kinderopvang gaat het thema gezondheid steeds meer leven. Natuurlijke (groene) kinderopvang, goede voeding en voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Dit hebben we onder andere gedaan door een biologisch tuintje met de kinderen aan te leggen. En van onze tuin een ontdekkingstuin te maken met veel uitdagingen. Want bewegen, gezond eten en buiten spelen zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen.

Buiten spelen

De kinderen vinden het ook heerlijk dat het weer beter wordt om lekker buiten te spelen. Buiten spelen is goed voor de kinderen. Buiten zijn en buiten spelen is heerlijk. Lekker rennen, klauteren, graven in de zandbak, spelen in het groen. Ruimte om te ontdekken en te beleven.

Kinderen hebben de drang dingen te ontdekken, hun wereld te vergroten. Buitenspelen is  goed voor de motorische, cognitieve, sociale en mentale ontwikkeling van je kind. Afstanden inschatten, eigen grenzen bepalen bij het klimmen of over banden of boomstammetjes lopen. Allemaal vaardigheden die het hele leven van pas kunnen komen.

Groeit en bloeit

We zien hoe alles groeit en bloeit. Ontdekken welke kleine beestjes in de tuin leven. En hebben ons eigen moestuintje. We ervaren wisselende seizoenen met regen, sneeuw of een lekker zonnetje. Samen met de kinderen kijken we hoe bomen, bloemen veranderen in kleur en geur.

Buiten bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. De buitenruimtes zijn ingericht voor elke leeftijd. Zo kunnen de kinderen elkaar ontmoeten om samen te spelen, samen met de pedagogisch medewerkers buiten te zijn, etc. Het buiten spelen voorziet in verschillende (individuele) behoeften, zoals bijvoorbeeld ontdekken, hangen, terugtrekken, creatieve en motorische activiteiten.