Zelf smeren, bijvoorbeeld je eigen boterham of crackertje. Geweldig vinden de kinderen dat en wat doen ze het al goed.

Zelfstandigheid

Al op jonge leeftijd proberen we de kinderen zelfstandig te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door zelf hun schoenen en kleding aan te laten doen, maar ook door zelf smeren van een broodje of cracker. De kinderen voelen zich hier heel groot en zelfstandig van. Zelf smeren van bijvoorbeeld humus, tapanade of avocado.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staat de visie van Jillz Kinderdagverblijf omschreven. Deze visie richt zich op de ontwikkeling van kinderen en de rol die het kinderdagverblijf hierbij speelt. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de visies van de vooruitstrevende pedagogen Thomas Gordon, Reggio Emilia en Maria Montessori. Uitgangspunt is dat kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden in fantasie en ontwikkeling.

Zie voor meer info pedagogisch beleid van Jillz Kinderdagverblijf.

De ontwikkeling van de kinderen vinden we erg belangrijk, we houden dit dan ook erg goed in de gaten via een jaarlijks observatieformulier.

Hoe werkt de cognitieve ontwikkeling van je kindje?

Hoe werkt de cognitieve ontwikkeling van je kindje, dat vragen heel veel jonge ouders zich af. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Ook de begrippen intelligentie en geheugen zijn belangrijk als het gaat om de cognitieve ontwikkeling.

Het leerproces

Bij de cognitieve ontwikkeling spelen de begrippen intelligentie en geheugen een belangrijke rol.

‘Op de babygroep zingt Sanny liedjes met de kinderen. Ze heeft een kaart in haar hand met daarop een afbeelding van een auto. Ze zingt het liedje ‘klein rood autootje’ en beweegt de kaart over de tafel alsof het rijdt. Terwijl Sanny het volgende liedje zingt, schuift Donovan van 1,5 jaar met zijn hand over de tafel – alsof hij met het autootje rijdt – en doet: Brrrrrrm!‘

In bovenstaand voorbeeld merk je dat Donovan Sanny imiteert. Zijn hersenen hebben echter tijd nodig om de informatie te verwerken. Het duurt even om wat hij ziet om te zetten in een actie. Het lijkt een kleine handeling, maar er gebeurt veel: oog-handcoördinatie, bewust je hand gebruiken en geluiden herkennen en nadoen. Donovan is hier bezig met zijn cognitieve ontwikkeling. Dit is het proces van het leren. Hij slaat dingen op, verwerkt ze, haalt ze weer terug en past uiteindelijk zijn (net geleerde) kennis toe.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.